Hírek

Egyéni vállalkozó? Csökkentheti adóalapját

2013.12.13.

Az év vége közeledtével az Adózóna megvizsgálta, hogy az egyéni vállalkozóknak milyen teendőket kell – illetve az adókímélés érdekében érdemes – elvégezniük.

» Tovább

Kft. törzstőke emelése

2013.10.04.

Kft-k figyelem!

3 milliós törzstőke lesz kötelező

Az új Ptk. 2014. március 15-i hatályba lépését követően a 3 milliós kötelező törzstőkét kiterjesztik a régebben működő cégekre is.

Már elfogadták azt a törvényt, amely 3 millió forintos törzstőkét ír elő a kft.-k alapításához, és ehhez idővel valószínűleg alkalmazkodnia kell azoknak a cégeknek is, amelyeket korábban, ennél kisebb tőkével alapítotak.

» Tovább

Online pénztárgépek

2013.10.04.

NAV KÖZLEMÉNY

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye az online pénztárgépekre való átállásról

 

A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 2013. szeptember 14-étől hatályos (a 37/2013. (IX.13.) NGM rendelettel megállapított) előírásai teljesítésének elősegítése érdekében a NAV az átállással kapcsolatos tudnivalókat az alábbiakban foglalja össze.

 

A) A pénztárgép használatra kötelezettekre irányadó rendelkezések

1. A pénztárgép használatára kötelezett adóalany 2013. augusztus 31-ét követően az alábbi feltételek fennállása esetén üzemeltethet elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépet:

a) A 2013. szeptember 1. és 2013. szeptember 30. közötti időszakban az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép tovább üzemeltetésének az a feltétele, hogy 2013. szeptember 3-át megelőzően új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezése érdekében a pénztárgép használatra kötelezett adóalany regisztrált, azaz a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért.

b) 2013. október 1-jétől az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép üzemeltetésének az a) pontban meghatározotton túl további feltétele, hogy az adóalany új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel, vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel is rendelkezzen.

Az adóhatóság – olyan jogcímen, hogy a nyugtaadási kötelezettséget nem online pénztárgéppel teljesítették – szankciót 2013. október 1-jét követően nem alkalmaz akkor, ha az adóalany 2013. szeptember 3-áig a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért és 2013. október 1-jét megelőzően megkötött, új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazó által visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik.

Az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép legkésőbb az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséig üzemeltethető.

 

2. Azok a pénztárgép használatra kötelezett adóalanyok, akiknek (amelyeknek) új tevékenység megkezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgépet kell beszerezniük, nyugtaadási kötelezettségüknek az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezéséig kézi kibocsátású nyugtával vagy hagyományos pénztárgéppel is (ideértve az elektronikus naplóval rendelkező és az elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépet is) eleget tehetnek.

Ebben az esetben az adóalany az esetleges szankció alól akkor mentesül, ha a pénztárgép beszerzését kiváltó ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kér és az üzembe helyezési kód igénylésére előírt határidőt megelőzően kötött, az új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel vagy a pénztárgép forgalmazója által a bejelentésre előírt határidőt megelőzően visszaigazolt megrendeléssel rendelkezik. (Amennyiben a pénztárgép beszerzését kiváltó ok 2013. szeptember 14-ét megelőzően következett be, a 8 napos határidő 2013. szeptember 14-étől számítandó.)

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adóhatóság az 1-2. pontban foglalt esetben a feltételek teljesítésének igazolására olyan szerződést, illetve visszaigazolt megrendelést fogad el, amelyben az online pénztárgép leszállítására (illetve beüzemelésére) vonatkozó teljesítési határidő meghatározott. Az adóhatóság a szerződésben, illetve a visszaigazolt megrendelésben meghatározott időpontig tekinti igazoltnak azokat a feltételeket, amelyek mellett a jogszabály alapján üzemeltethető a hagyományos, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet alapján az online pénztárgép cseréjéhez nyújtott állami támogatás érvényesítésének feltétele, hogy az online pénztárgép 2013. december 31-ig üzembe helyezése megtörténjen.

 

B) Pénztárgéphasználatra nem kötelezett adóalany részére (illetve az adóalany azon tevékenysége tekintetében, amely vonatkozásában nem kötelezett pénztárgép használatra) minden megkötés nélkül üzembe helyezhető 2013. augusztus 31-ét követően is hagyományos (2013. március 20-át megelőzően engedélyezett), elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgép.

A pénztárgép használatra nem kötelezett adóalany (illetve az adóalany azon tevékenysége tekintetében, amely vonatkozásában nem kötelezett pénztárgép használatra) hagyományos, 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett pénztárgépet (ideértve az elektronikus naplóval nem rendelkező, valamint az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos pénztárgépet) 2015. január 1-éig üzemeltethet.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megrendelés leadása előtt körültekintően tájékozódjanak.

Az engedélyezett online géptípusokról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján lehet tájékozódni: www.mkeh.gov.hu.

 

Budapest, 2013. szeptember 19.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 

» Tovább

(c) 2013 ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület

designer: A-TEAM © developer: EXP ©

Kedves Látogatónk, honlapunk oldalai "sütiket" használ! Ez egy háttérprogram, mely kizárólag a felhasználók technikai azonosítására és statisztikai adatok szerzésére szolgál.
Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a "sütik" használatához.

Nem fogadom el Elfogadom